Perioden etter 2000

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Tida etter 2000.

Kampen for et bo- og eldresenter på Sandsøya hadde kostet foreningen mye krefter og energi.  Dessuten begynte flere sentrale medlemmer å dra på årene, og rekrutteringen var en utfordring.  Likevel klarer foreningen å holde oppe virksomheten. En stor oppgave ble å holde driften av Helsehuset i gang. Vedlikeholdsarbeid skjer nærmest kontinuerlig. Det gjelder både innendørs og utendørs. Mange dugnadstimer legges ned av frivillige, men likevel skal det skaffes penger til maling, belegg, nytt tak, nye takrenner, fornying av inventar osv.

Foreningen gir også bidrag til de formål som sanitetsforeningen tradisjonelt arbeider for, som kreftsaken, revmatismesaken, psykisk helse osv. Foreningen gir også bidrag til CT-maskinen på Harstad sykehus.  Foreningen får i 2006 henvendelse fra kommunelegen om å være behjelpelig med kjøp av hjertestarter til øya. Legen sier seg villig til opplæring og bruk av denne. Flere personer melder seg. Foreningen beslutter å bevilge kr  8000.- til formålet. Sandsøy-dagene gir kr. 3000.-, Klubben kr 2000.-, Idrettslaget kr 2000.- og Bjarkøy kommune kr.5000.- Av årsmeldingen for 2006 fremgår det at hjertestarteren er kommet på plass og at 10 personer er kurset av kommunelegen. I 2006 gir også foreningen kr 5000.- til Bjarkøy sykehjem til en sansehage for demente. Bakgrunnen er at da Kløvertun psykiatriske sykehjem i Balsfjord ble solgt, ble det bestemt at en del av pengene, som ivrige sanitetskvinner rundt omkring engang hadde samlet inn, skulle gå tilbake til bygdene. Dermed kunne lokale foreninger søke om midler, for eksempel til prosjekt som dette. Sandsøy sanitetsforening søkte fondet, og fikk tildelt kr. 5000.-. Gaven ble høytidelig overrakt Bjarkøy sykehjem av formann Inger Bredahl. Sanitetsforeningen på øya har for øvrig alltid hatt en nær kontakt med sykehjemmet på Bjarkøya. Senest i jubileumsåret 2012 var foreningens medlemmer på besøk på sykehjemmet der de laget til en kosestund for beboerne på sykehjemmet. Det blir satt pris på av alle, men ikke minst de av beboerne som kommer fra Sandsøya.

Foreningen har få medlemmer, og gjennomsnittsalder er relativ høy. Likevel makter disse engasjerte entusiastene å ivareta sanitetsforeningens tradisjonelle gjøremål. De holder driften av Helsehuset med legekontor i gang slik at kommunelegen kan ha faste kontordager her, og foreningene bidrar også aktivt til det sosiale liv på øya, ikke minst for de eldre. Til det siste kan nevnes at foreningen har gjort det til en tradisjon å ha julemøte på bosenteret  for de eldre på øya.

Det kan derfor sies at det var en rimelig vital 90-åring som 10. januar 2012 fylte år. Selve begivenheten ble markert den 17. mars på Folkvang med omkring 60 inviterte gjester, blant disse var også fylkesleder i NKS Troms, Hildegunn Hammer og leder av Harstad sanitetsforening og medlem av styret i NKS sentralt, Turi Bruun. Det ble en verdig feiring med egen prolog av John Erik Kristiansen, foredrag av Einar Lockert om sanitetsforeningens 90-årige innsats for befolkningen på øya og diverse taler og gaveoverrekkelser, bl.a. fra Bjarkøys ordfører, Jorun Berg. Formann i jubileumsåret, Inger Bredahl, ledet det hele med stor dyktighet. Foreningen har i jubileumsåret 14 aktive medlemmer.

Vi gratulerer foreningen med jubileet. Det er en 90-åring som det står respekt av og som opp gjennom årene gjennom sitt virke har betydd uendelig mye for svært mange av øya befolkning.