Priserett 24/7 1811 i Trondhjem

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Her måtte til sist kaptein Alexandersen vedgå at både skip og ladning tilhørte England og retten kunne ta dermed ta følgende kjennelse:

Kaperkapteinen Rasmus Christensen og dennes rederi fikk kjennelse ”god priise”, skip og ladning tilfaldt dermed Christian Kildal og Rasmus Christensen.

Under ransaking om bord ble det funnet to engelske lisenser og instruks om å gå til engelsk eller skotsk havn.

(Prise kommer av det franske ordet prendre, som betyr «å ta». Det er brukt som begrep for erobring av fiendtlig skip eller last. En prise er med andre ord et kapret fartøy, som bemannes med et prise-mannskap, slik at skipet kunne seiles til nærmeste havn.)