Register over hestene

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Nr

Gnr

Bnr

Navn

Type, farge

Beskrivelse

Eier

1

28

1

Bruna

Brun dølahest

Godlynt, gammel og mett av dage i 1925

Ole Slagstad

2

28

1

Terje

Lys dølahest

Godlynt, var føll i 1925

Ole Slagstad

3

28

1

Bruse

Mørk dølahest

Hesten var ”klappgjeldet”, satte allikevel føll på Signy. Urolig hest, vanskelig å hanskes med.

Odd Slagstad

4

28

2

Signy

Lys fjording

Godlynt fikk føll med Bruse

Joakim Andreassen

5

28

2

Signy

Rød dølahest

Godlynt, faren var Bruse. Da fjøsen brandt ned, sprang hesten ut av fjøset.

Joakim Andreassen

6

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Dalabu

 

 

 

 

Svart dølahest

 

 

 

Godlynt.  Rikhard satt under den og skodde hesten, den løftet selv foten som skulle bli skodd. Var stor, hadde opphold i fjøsen til Hagerup. Mye brukt av gårdsfolket.

 

 

”De perolinske”

 

 

 

7

28

5,

13

Bless

 

Sort dølahest

Johan Norheim og bruk13hadde denne hesten i lag

8

29

1

Blåmann

Mørk og stor

Hesten såg utrygg ut for de som ikke kjente den.

Olav Henriksen

9

29

11

Flora

Mørk dølahest

Godlynt

Julius Pettersen og

Olav Pettersen

10

29

26

Blakken

Lys fjording

Godlynt. Hesten ble beordret med i krigen og kom tilbake,

svært redd skudd etter dette.

Kristian Eriksen og

Johan Eilertsen

11

29

27

Lenda

Lys fjording

Godlynt. Hesten var stallet opp ½ år på hver plass, sist ble den hos Henry Fjellbu. Lenda var datter til Torild på Slagstad (hesten til Edvard Paulsen).

Johan Eilertsen og

Henry Fjellbu

12

30

2

Lisken

Lys fjording

Godlynt

Ingvald Høve

13

30

2

Åse

Lys fjording

Godlynt

Ingvald Høve

14

30

2

Sissel

Lys fjording

Godlynt

Ingvald Høve

15

30

2

?

Lys fjording

Godlynt

Jørgen Høve

16

30

3

Kain

Dølahest

Sort, relativ liten, hingst

Simon Kildal

17

30

3

Tor

Lys fjording

Godlynt

Simon Kildal

18

30

3

Blakka

Lys fjording

Simon Kildal bearbeidet årlig store åkerarealer  med Blakka og Bruna, godlynt

Simon Kildal

19

30

3

Bruna

Lys fjording

Godlynt

Simon Kildal

20

30

3

Heidi

Lys fjording

Godlynt

Sverre Kildal

21

31

1

Tyra

Fjording, lys

Golynt

Peder Hansen

22

31

1

Bera

Fjording, lys

Golynt

Harald Hansen

23

31

2

Prins

Brun dølahest

Var mye lysere om sommeren, føll fra Vik i Kvæfjord i 1943. Godlynt. Men når Per Johan skulle hente den, snudde den baken til, ikke når Johan Molin var i nærheten.

Hesten lå død i stallen en morgen. Den hadde trolig fått musegift i seg i nedgangen til fraukjelleren hos Kildals kvelden før. Prins ligger begravet på bruk 10.

Johan Molin

24

31

2

Volla

Mørk dølahest

Kom fra Vollstad, en elektriker hadde brukt den bare med vogn. Det gikk farlig fort med andre redskaper, uten stans.

Like før slåtten ett år fikk den ”forfangenhet” (hoven løsner fra beinpipa), måtte avlives i beitefeltet.

Johan Molin

25

31

2

Tobias

Brun dølahest

Godlynt, ble hentet på Åkerøya, gikk pent over i en stor livbåt, dratt etter en spissbåt til Kjøtta og kom hjem med ”lokalen”. Hesten hadde ordentlige ”snurrebarter”. Da jernhesten kom, ble den solgt til Sirma og benyttet i grenseoppsynet mot Finnland. Snart fikk vi brev fra kjøperen der det stod: ”han Tobias er blitt så glad i kona mitt...”. Faren var ”statshingsten” Hind i Harstad.

Johan Molin

26

31

3

Lyra

Lys fjording

Lorentz hentet hesten i Håkvika sør for Narvik, død 1958, godlynt

Lorentz Mikalsen

27

31

4

Åbera

Lys fjording

Godlynt

Nils Henriksen

28

31

4

Erla

Mørk dølahest

Godlynt, ofte utlånt når den var ledig. Prins og Erla har pløyd i lag hos Nils Henriksen.

Nils Henriksen

29

31

5

Åse

Lys fjording

Vanskelig, ”kunne legge ut”. En måtte ha den mot en vegg når en skulle ”greie på”, ”skåkskjær”.

Alfred Haugan, felles med bruk 3, Elvebakken

30

32

1

Signy

Fjording, lys

Godlynt, fikk føll med Bjørn

Petter Tollefsen

31

32

1

Signy

Liten hest

Godlynt, mora var nr. 25

Petter Tollefsen

32

32

2

Bjørn

Mørk dølahest,

såg ut som en ekte ”araber- hest”.

Føll fra Salangen, fra først av ikke kasterert, far til Sleipner og Signy. Da Nils Henriksen ikke fikk bedekke Erla, anmeldte han at hesten ikke var kasterert. Dette ble da gjort av dyrlegen. Den blødde så fælt at en antar at dette var årsaken til at den ble blind, Ingbert avlivet da hesten.

Ingbert Chruickshank

33

32

2

Gjisken

Brun dølahest

Godlynt, faren var ”Hind”, se  Tobias.

Da en nyfødt kalv hadde kommet inn til hesten, tok denne seg av kalven. Ingen fikk komme i nærheten for hesten slo etter de. Tydeligvis var ”morsinstinktet” på plass.

Ingbert Chruickshank

34

32

6

Tore

Mørk dølahest

Godlynt

Edvard Paulsen

35

32

6

Torild

Lys fjording

Godlynt

Edvard Paulsen

36

32

8/10

Dovre

Lys fjording

Noe utrygg, kunne ”legge av gårde”.

Ivar, Ditlev og Ingvart Iversen

37

32

12

Frøya

Mørk dølahest

Godlynt. Hun kunne gå hjem alene fra Ungdomshuset med vogn etter seg. Til tider slo Olai mange eiendommer på øya med denne hesten. Etter at ”jernhesten” kom, fikk den flere år uten slit og ble over 20 år.

Olai Olaisen

38

32

13

Sleipner

Brun dølahest

Godlynt, faren var Bjørn.

Kristian Simonsen

39

32

13

Gjisken

Brun dølahest

Godlynt

Kristian Simonsen

40

32

17

Flink

Mørk dølahest

Stor, godlynt

Toralf Fredriksen

41

32

20

Trygg

Mørk dølahest

Kunne bli sint.

Olaf Fredriksen