Regnskap - økonomi

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Ammunisjon fra ladestasjonen til Senja Skytterlag, 900 skudd i 1953 kostet kr 108, eller 12 øre pr. skydd.

Laget fikk også til tider tildelt skudd som ble fordelt på ulikt vis.

Medlemmene hadde litt offentlig tilskudd til driften. Skytterlagsfesten om høsten ga nok en del inntekt, men det meste av kostnadene betalte medlemmene selv.   Det var ”Krag-Jørgensen” som var vanlig på denne tiden i Norge. Ammunisjonen skaffet de selv etter at de hadde overtatt en lademaskin fra Mikal Pettersen på Slagstad. Med denne kunne de veie inn en fast mengde krutt, sette ”knallen” inn i patronene av messing og presse inn kula i messinghylsa. Statsstøtte kunne bli gitt ved innkjøp av geværpiper. Fordelingen av ammunisjonstilskuddet skjedde på grunnlag av årsmeldingen. I 1962 var tildelingen til Sandsøy Skytterlag kr. 79,28, det aller minste beløpet til fylkets 27 lag.

Forsikringer (ansvarsforsikringen var på kr 60.000) og hadde en premie i 1953 på kr. 15,-.

Det ble benyttet selskapet Sigyn. Maks for en hendelse, kr 60.000,-, dog ikke over en person kr 20.000. Skade på ting, maks. kr 10.000.

 

Innkjøp av sølvpokaler og andre premier var også en stor utgiftspost.

 

Våpen måtte de også holde selv, eksempel på innkjøp av gevær:

Sandsøy Skytterlag betaler kr 100 for Krag-Jørgensen nr. 44924, kjøpetillatelsen er i

Werner Jørgensens navn, og han vil senere overta geværet, avtale mellom han og skytterlaget.

 

Regnskapsboken

Regnskapet er ført for alle år og medlemmene skiftet med å være revisorer. Kontoplanen var enkel: Foruten kassakontoen var det konto for kontingent, Inventar, Banemateriell, Geværkonto, Øvrige konto.

Statsbidraget var årlig fra 20 til 100 kr.

 

Opphør

Da laget opphørte 17. sept. 1966, fattet medlemmene følgende vedtak:

 

Undertegnede medlemmer av Sandsøy skytterlag bestemmer herved at det resterende beløp av lagets kassabeholdning på kr. 189,00 etthundredeogåttini kroner blir betalt til styret for det i år innkjøpte filmapparat, som skal brukes på øya.

Filmapparatet er innkjøpt av Tiltaksforeningen og Sandsøy Driftskredittlag, og representert ved Aslaug Dahl og Johan Molin.

 

Underskrevet av Lorentz Mikalsen, Bertrand Hansen og Kåre A. Olsen.

Beløpet kr. 189,- ble av kasserer Kåre A. Olsen overlevert til Lars Slagstad i september 1966, han kjøpte filmapparatet.

 

Kåre A. Olsen (kasserer) og Lorentz K. Mikalsen (fungerende formann).