Revy 1988 Bo- og eldresenteret

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Som ordfører: Karstein Bredahl

Fra Sanitetsforeningen:  Åse Alstadseter som Raghild Osen og Britt Midtun .

Som rådmann: John Erik Kristiansen.

Som sekretær: Frøydis Sætran