SalMar Nord AS - oppdrettsanlegg

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Litt om Salmar Nord AS

Forretningsadressen er:  9392, Stonglandseidet.

Adm. dir.  : Bjørn Egil Larsen,

Styreleder: Leif Inge Nordhammer.

 

Firmaet driver med produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i

hav og kystbasert akvakultur.

Selskapet er 100 % eid av Salmar ASA,

7266 Kverva, Sør-Trøndelag med

adm. dir. Yngve Myhre og

styreleder Bjørn Ivar Flatgård.

Konsernet er ett av verdens største innen oppdrett av laks, eier/medeier i 12 selskaper

og har 71 lisenser for produksjon av laks i Norge.

 

Høsten 2011 har firmaet satt ut lakseoppdrett utenfor Sandsøya. Salmar Nord AS  har fått konsesjon på å legge ut merder på østsiden av øya, mellom Sandsøya og Åkerøya,  i retning mot nordspissen av Åkerøya.

 

Anlegget ligger ca. 300 m fra land, bare opphalerene til ankrene ligger nærmere øya, ca. 50 m fra land. Det er god plass til å gå langs land når en skal nordover til fiskeplasser lengre nord. Nærmeste anker ligger midtveis mellom Oternesset og Store Moldvik, og rett sør mot Åkerøya.

 

Samtlige av  bildene nedenfor er tatt av Thor Evensen, Sandsøy.

31-17-01 (Medium)

 

31-17-02 (Medium)

 

31-17-03 (Medium)

 

31-17-04 (Medium)

 

31-17-05 (Medium)

 

Salaks benytter kaianlegg og lagerbygninger på Sandsøya tilhørende Eirik Figenschau, Tangen 31/17 på Kolsland.

 

31-17-06 (Medium)

 

31-17-07 (Medium)

MS Svanfjell ved kai i Kleivan.

 

31-17-08 (Medium)

Kaia og lagerbygninger fylles etter hvert opp med tauverk, merder og fiskefor.

 

31-17-09 (Medium)

Tangen er nå tatt i bruk til lakseoppdrett utenfor øya.