Sand 1811 – 1878

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

20-1-12 ny (Medium)

Dette bildet er tatt etter at nåværende kirke på Sandsøya er kommet på plass, altså etter 1888. Det skal ha vært i alle fall 15 bygninger tilhørende handelsstedet på selve Sørsand.

SKIFTE ETTER CHRISTIAN KILDAL DEN ELDRE, død 1821

Skifte startet 6/5 og ble avsluttet 20/9 1822:

Aktiva:  43.416 Spd 2 ort 21 skilling,   Passiva: 6.358 Spd 4 ort 8 skilling.

Arvingene:

Starvboenken madame Johanne Kildal 18.428 Spd. 4 ort 1 ½ skilling.

Sønnen Simon Kildal 4.013 Spd. 1 ort 22 skilling.

Sønnen Fredrik Kildal 4.013 Spd. 1 ort 22 skilling.

Sønnen Martinus Kildal, d.7/5 1880 4.013 Spd. 1 ort 22 skilling.

Sønnen Kristian Kildal 4.013 Spd. 1 ort 22 skilling.

Datteren Dorthea Antonette Kildal 2.006 Spd. 3 ort 11 skilling.

 

Året etter druknet Simon og Fredrik Kildal på Trondenesvika og de gjenlevende arvingene fikk også disse partene til deling. Lensmannen femla en attest at enken og sønnene Martinus og Kristian var de eneste arvingene, tl. 1/6 1834. Martinus Kildal var en nær venn av Henrik Wergeland.

Yngste sønnen, Kristian Kildal dy, f. 28/5 1811 fortsatte handelen inntil sin død i 1896. Kristian Kildal dy fikk ny gjestgiverbevilgning 20. oktober 1847. Han ble den siste handelsmann på Sand av Kildals slekt. Men Kildals slekt var etter dette å finne i Altevika på Sandsøy.

 

Bekjentgjørelse i 1878:

Brødrene Kildal har overlevert sitt bo til skifteforvalteren som konkursbo, dat. 14/11 1878, tl. 19/2 1879.