Sand 20/10 1810

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-1-203

Sand.   Handel- og tingsted i lange tider for distriktet, også for hele Ytre Senja.  Hus nr. 2 fra venstre er den gamle tingstua, trolig oppført på 1700-tallet. Den står fortsatt på gården, b.nr. 1 på Nordsand.

Kirka med Erik Markussens gård står på Nordsand, g.nr. 28, handelsstedet Sand til høyre g.nr. 29,

Sørsand hvor Christian Kildal hadde en betydelig virksomhet. Han døde  året 1821, samme året som Napoleon døde.

29-1-204

Foto tatt rundt 1890 da nåværende kirke på Sand (av 1888) er kommet på plass etter at kirka fra  1765

er flyttet til Bjarkøy etter å ha vært ei av fire hovedkirker  i distriktet i lange tider.

 

Chr. Kildal de var en nær venn av fogden Jens Holmboe i Ervika (1752-1804), og var flere ganger konstituert i hans stilling.  Kildal var utdannet jurist og det kom godt med når ”kapringen” skulle planlegges. Christian var Sands 1. ordfører.

I 1794 blir Kildal omtalt av biskop Mathias Bonsac Krogh som en av de fire hederlige unntakelser av handelsmennene her nord. I nødsårene først på 1800-tallet var han til stor hjelp for allmuen.