Sand oktober 1810

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

I oktober 1810 søkte Kildal amtet om bevilgning på å utruste en kaper. I søknaden skulle det være 16 manns besetning ombord  i  ”Tordenskiold” på tre lester dræktighet og med 2 stk. 3-punds kanoner.  

I Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord bygdebok oppgis at Kildal fikk kaperbrevet  3. oktober 1811, dette er nok en forveksling med søknaden til Kildal.

Om vinteren ble ”Tordenskiold” ført til Sandtorgholmen og Rasmus Christensen utrustet skonnerten med de nevnte kanoner. Kanonene hadde han berget fra fartøyet ”Venus” som forliste like ved Sandtorgholmen 28. september 1808. Her hadde han selv vært skipsfører og kjøpte siden havaristen med last.

Kildal og Christensen skal ha blitt enige om å dele utbyttet likt i følge Trondenes bygdebok.