SANDSØYDAGAN 1986-

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Dette arrangementet som avholdes annet hvert år på Sandsøy ei hel uke, er ei bred kulturmønstring som trekker mye folk til øya. De rundt 100 fastboende på øya fyller husene med slekt og venner samtidig som de er med i alt fra dugnadsarbeid til underholdning av ulik art.

Vi har fått tilgang på arkivmateriale fra Sandsøydagene som startet i 1986 til arrangementet i år 2008. Komitearbeid, programarbeid, evaluering etter at årets arrangement er over, budsjettarbeid, innkjøpslister, planlegging og fordeling av kakebaking og servering på arrangementene, etc. er blitt ren rutine for mange på øya. Mye av underholdningen er også skapt av kreative folk fra øya. Dette er dugnadsarbeid på sitt ypperste. Det blir vanskelig å fremheve noen, for her er det mange som har bidratt gjennom årene. Men uten tvil kan vi si at Sandsøy Sangkor har spilt en sentral rolle i arbeidet. Og her deltar de fleste, etterkommere av mødre og fedre som deltok i et vel av foreninger på øya i tidligere tider.

Når vi også ser at inntektene fra arrangementene fordeles mellom ungdomslag, idrettslag, sangkor, bridgeklubb etc., skjønner vi litt mer av drivkraften bak innsatsen. Her finansieres vedlikehold og innkjøp av ulike slag, til drift av Ungdomshuset og andre tiltak. Og vi som deltar på Sandsøydagene og støtter opp om disse får mye igjen når vi besøker øya vi er så glad i. Sandsøydagene må bare oppleves og bevares !

                                                29-24-20 (WinCE)

Lærer John-Erik Kristiansen er mangeårig leder av Sandsøydagan. I 2008 fikk han Bjarkøy kommunes kulturpris for sitt allsidige virke i kommunen. Vi kjenner han som visesmed, kreativ organisator, vokalist, konferansier, som ”Petter Dass” og fra revyer på øya.

sd-2008-je