Fra åpningen 28/7 2008

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

sd001 (Small)

Fra åpningen av kunstkafeen 28. juni 2008. Mangeårig leder av Sandsøydagan,

John Erik Kristiansen i aksjon.

 

sd013 (Small)

Karstein Bredahl, mangeårig medlem av styret i "Sandsøydagan"

hedres av John Erik Kristiansen.

 

sd002 (Small)

Silje Andersen, Bjarkøy,  musikkskoleelev hos kantor Bruno Hageman spiller under åpningen.

 

sd003 (Small)

Fra temautstillingen på "kunstkafeen".

 

sd004 (Small)

Fotografier av gjenstander på Tromsø Museum fra første kirka på Sand, oppført rundt 1250:

 

1. St. Anna med Maria på venstre arm og kristusbarnet i fanget.

2. Maria Magdalena, kirkekunst fra den eldste kirka på Sand.

3. St. Olavsfigur fra den første kirka på Sand, laget i klosterskolen i Nidaros rundt 1250.

  Dette er den eldste treskurd i Hålogaland.