Sandtorgholmen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

IMG_4436 (Medium) (2)

Antakelig har det på Sandtorgholmen vært kremmerleie allerede før 1700. I 1725 nevnes at borgerleiet ligger øde, men på gården bodde 3-4 bønder.

Hans Arntzen hadde fått bevilgning 18/11 1780, men døde kort tid etter og enken giftet seg med Christen Klæboe fra Steigen som hadde vært i tjeneste hos Christian Kildal på Sørsand. Han fikk på ny gjestgiverbevilgning 15/3 1784 og var i 1801 selveier og gift med Anna Elisabeth Werdahl. Da han døde, solgte enken borgerleiet til Rasmus Christensen sammen med 1 vog i gården Lavangen for 1720 Rdl (skjøte 24/2 1809). Han fikk interimsbevilling på Sandtorg 24/9 1809 og svarte en avgift på 20 Rdl. Dette viser at stedet hadde stor trafikk.

Den 28. september 1808 hadde Christensen grunnstødt på et undervannsskjær like ved Sandtorg. Han var da på tur med fregatten "Venus" fullastet med rug og hvete fra Arkhangelsk. Christensen kjøpte vraket og lasten på auksjon for 3445 riksdaler..

Hans egentlige bevilgning er fra 28/4 1810 og den ble stadfestet i 1817. Han drev stort med handel, gjestgiveri og jektebruk. Omkring 1845 gikk stedet over til sønnen Christen Peder Christensen, Ny gjestgiverbevilgning ble gitt av 31/12 1845 og 3/1 1846. Han drev handel, var gårdbruker og poståpner på stedet.

Bildene nedenfor er tatt 18/6 2004. Vi hadde leid stedet og ville hedre en nær medarbeider i firmaet ElektroRådgiverne Harstad AS, Ole Killie fra Skånland som nå var blitt pensjonist .  Sammen med oss hadde vi flere konsulentfirmaer som året etter slo seg sammen til et tverrfaglig rådgiverfirma, Hinnstein AS, Harstad.

IMG_4429 (Large) (Medium)

IMG_4437 (Large) (Medium)

IMG_4391 (Large) (Medium)

IMG_4430 (Large) (Medium)

IMG_4447 (Large) (Medium)

IMG_4425 (Large) (Medium)

IMG_4397 (Large) (Medium)

                                                                     Fra vinkjelleren "Malaga"

IMG_4453 (Large) (Medium)

                                  Fra dette stabburet ble det delt ut korn og matvarer til almuen i nødsårene.

IMG_4390 (Large) (Medium)

IMG_4448 (Large) (Medium)

IMG_4444 (Large) (2) (Medium)