Sedimentbergarter

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Geo-013 (Small)

 

Inndelingen av disse bergartene blir ofte også benevnt som

1.Mekaniske sedimenter,
2.Organiske sedimenter og
3.Kjemiske sedimenter.

 

De sedimentære bergartene på Sandsøya er omdannete klastiske (mekaniske) sedimenter,

se videre under metamorfe bergarter.

 

Geo-043 (Small)

Parti fra Garnsteinsfjæra. En sort skifer kan kløyves i tynne flak, opprinnelig sedimentære lag

reist opp av den store foldningsbevegelsen.