Manntall og matrikler

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fra eldre skattemanntall, manntall og matrikler kan vi finne:

 

1610 Skattemanntall for Slagstadt.        

Lissebet Jørgensdatter (1,5 dlr.)

Johan Prydtz (3 ortzdlr.)

Drenge:

Las Jennsenn (3 ortzdlr.)

Niels Tholluffsen (3 ortzdlr.)        

Niels Oelsenn (3 ortzdlr.)

Chrestenn Nielsen (3 ortzdlr.)

Johann Poelsenn (3 ortzdlr.)

 

1664-1666  Mantall. Slagstad.

Her var både benificeret jord (kirkens jord), vanlig leding (Kongens jord) og Rosenkrantzgodset jord, se under Eiere før 1850.

 

Oppsidder(1):

Rasmus Madtzøn 66 år. Jorddyrkelse, fischerij, handel i

Bergen på 300 voger fisk. Søn: Niels Rasmusøn 14 aar.

Drenge: Rasmus Rasmusøn 25 aar med fostersønnene Mogens Hansøn 20 aar og Niels Jonsøn 14 år.

Knegt:Hans Ollsøn 30 aar.

 

1701 Manntal. Slagstad.

1 oppsidder.

               

1723 Matrikkel. Slagstad.

Rosenkrantzernes Gods eier og bøxler 1 ½ vog, Kongens benificerede gods, som bispen bøxler (1 ½ vog). Ingen husmend. Fornøden brendeved er ved jorden. Holdes iche Sæterbolig. Qvern er der ved jorden, hvorpaa iche oftere males end naar stor Vandflom, til husbehov. Har ingen fiskerie. Ligger for  Soelen og er grundlent, dog temmelig god jord. Har ingen udslotte. Er saavidt frostfri, og letvunden. Er bebygt, 1 oppsidder.

Kornsæd er til jorden 14 td. Saaer 8 td. og hviler 6 td. land. Udsæden består udi byg. Afler 24 td. Føder 2 heste, 12 kjør, 12 sauer og 18 geder.

 

1767 Mantall. Slagstad.

Benificeret jord og jord som nå futen Peder Tønder eide.  Tre familier, til sammen 19 personer.

 

Familier:

Christen Aschanius og Karen Blix.

Kristen Pedersen og Gunild Iversdatter.

Edias Olsen og Signel Pedersdatter.

 

Barn og tjenestefolk:

Bereth Nilsdatter, Ingeborg Danielsdatter, Dorthea Danielsdatter, Else Chlemetsdatter, Maren Olsdatter, Marith Nilsdatter, Svend Nilsen, Wennelle Rasmusdatter og Anna Henriksdatter.

 

Fattige og gamle og syke:

Barbro Jørgensdatter (Eriksdatter?), Gullach Andersen, Aaselle Pedersdatter og Karen Eriksdatter.

 

1801

Denne folketellingen er ganske omfattende og viser til 9 husstander hvorav 4 er gårdbrukere og fiskere, 2 enkeseter og 3 jordløse husmenn med sin familie. Til sammen 43 på Slagstad. I 1838 oppgis 6 oppsittere og noe jord som er ledig.

 

1835

Tællingslist for Sand sogn og Trondenes Præstegjæld optaget ved Forsanger og Skolelærer Kristian Olsen. En fattig hadde opphold her.

Husstander:12

Folketal:45

Leilendinger: 6

Daglønnere, husmenn: 5

Tjenestefolk:7