Søking etter bilder av personer etc.

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Søking etter bilder av personer etc.

Vi bruker et avansert program for innlegging av bilder, gårdshistorie, etc. Med i programmet følger en avansert søkemotor som finner søkekravet i alle delene av Sandsøya.no.  Her kan en benytte også æ, ø og å når en søker.

 

Hvis en finner bilder som en ønsker den digitale originalen til (JPG-fil), kan disse bestilles på vår internettadresse.

 

Alternativt kan en nøye seg med "å trykke på høyreknappen på datamusa" og lagre bildet digitalt i det formatet som vi benytter på internett.

 

Vi har registrert hele internett-lagringen hos domeneshop. Her har vi en lagringsplass på 500 MB som vi vil utvide etter behov. Våre beregninger viser at dette vil være tilstrekkelig for gårdshistorien og billedarkivet.

 

Start av søk.  Velg først søkefeltet oppe til venstre.

Forslag på søkenavn kan være

 

 fornavn,

 mellomnavn,

 etternavn,

 slekt,

 båt,

 båtnavn,

 stedsnavn,

 hest,

 eller et hvilket som helst ord som rasket vil finne frem eller begrense forekomstlisten.