Skytebanen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Den eldste skytebanen på Sandsøya var etablert over Stormyra med skyttergrava under Kolslandsbakken, på grensen mellom bruk 32/10 og 32/19. Denne kan ennå påvises, men ble ikke benyttet av Sandsøy Skytterlag.  Da det ble uenighet om plasseringen, ble lager splittet i to, se historien.  Siden de fleste skytterne var fra Kolsland og Slagstad, var det ofte skyting på ”hjemmebane”.  Bildet nedenfor viser skyttere samlet på Fagertun på Kolsland der de skyter over Åsemyra til Vinbæråsen.

                    Skytebane1

Den første skytebanen var over Stormyra, skyttergrava kan påvises rett ved 32/19 på dette kartutsnittet.

              31-7-13 (Small)

Skytebanen som ble etablert av laget, ble anlagt på Einaråsen, der en skjøt i retning mot fjellfoten. To skyttergraver ble etablert (100 og 300 m). Det ble benyttet to skiver på hvert hold slik at to skyttere kunne skyte samtidig. Anvisningen foregikk på vanlig, manuell måte. Dertil benyttet skytterne fast telefon mellom standplassen og grava. Kristen Moritzen hadde oppbevart noe av utstyret etter de tyske vaktsoldatene på øya som han satte istand og fikk oppkoblet.

Skivene ble oppbevart på låven hos Henry Fjellbu. Laget hadde ingen ulykker eller hendelser som kunne ha ført til alvorlig skade på skytterne.

              P032 (Small)

          Fra standplassen på Einaråsen. Personene på bildet fra venstre:

Aksel Moritzen, Kåre A. Olsen, Bertrand Hansen, Sverre Dahl (Narvik), Ole K. Olsen, Oddmund Olsen, Øystein Jansen, Kristen Moritzen, Edmund Pettersen og Lorentz Mikalsen som venter på anvisningen.

Geværet til Bertrand Hansen var HV- registrert, nr. 123845.

Geværet til Harry Hansen var HV- registrert, nr. 112877.

Geværet til Werner Jørgensen var HV- registrert, nr. 39061.

Geværet til Ingvald Kristiansen var HV- registrert, nr. 5284

Geværet til Lorentz Mikalsen var HV- registrert, nr. 117-608.

Geværet til Harry Olaisen var HV- registrert, nr. 123307

Geværet til Gunnar Ingebrigtsen var HV- registrert, nr. 26772.

Geværet til Bjarne Warnes var HV- registrert, nr. 115843