Slekten Winther og Tønder

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Tavlen for "de perolinske" har tilknytning til kjente slekter som

Winther og Tønder. Her er medtatt deler av disse slektene som viser

forbindelseslinjene tilbake til Danmark og Pommeren. Se også tavlen

for de perolinske.

Slektstavle