Slektshistorien

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

For de aller fleste gårder er utarbeid en slektsoversikt, spesielt der denne er interessant for flere bruk. En har valgt å avslutte  informasjonen tilbake i tid der opplysningen er usikker og krever mye mer omfattende arbeid, En har valgt å tegne opp slektstavler slik at en lettere kan påvise slektsforhold mellom tavlene.

Noen ganger har en henvist til andre tavler og til en egen mappe, Slektshistorien, der en har tegnet opp større oversikter som inreresserer mange bruk på øya.