Slektshistorien

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

GENERELL INFORMASJON

Slektshistorien har vært til stor hjelp når vi arbeidet med billedmaterialet. Mange personer har trolig fortsatt vært "ukjent" uten disse opplysningene.  Vi har valgt en kombinasjon av tekst og slektstavler for å få en bedre oversikt over slektssammenhengen der vi har valgt å ta med mange slektsopplysninger.

 

I dag finnes en rekke programmer for registrering av slekt.  Per J. Molin skrev rundt 1985 programmet SLEKT  for databasesystemet Vista fra Norsoft. Med programmet kunne en skrive ut leksigrafiske utskrifter og anetavler, søke på personer med navn med ulike skrivemåter etc.  Store slektsbeskrivelser for større områder krever søkbare dataprogrammer, gjerne med egne funksjoner for påvisning av åpenbare feil. De store slektsbeskrivelsene for Astafjord og Trondenes har ikke vært mulig uten et program med tilhørende database.  Her er benyttet nummer for hvert foreldrepar, noe som vi ikke trenger når vi benytter "slektstavler".

 

Familiebeskrivelser trenger ikke et nummersystem eller et system for å beskrive generasjonene så lenge en også anvender slektstavler som oppdeles etter eget ønske, person eller geografisk område.  På Sandsøya er det svært mange slektsforhold mellom brukene.  Dette kommer frem når en ser felles familier på forskjellige tavler. Dette har vi utnyttet under opptegning av tavlene; mye arbeid er spart ved å "klippe" fra en tavle til en annen....  En trenger egentlig bare et effektivt tegneprogram når en arbeider med sin egen slekt.  Det blir lite behov for søking når en på tavlen straks ser hva en mangler. Opptegningen kan starte med hvem som helst og inndelingen kan foretas når en nærmest er ferdig. Når en kommer litt tilbake i tid, er det ofte plass til "alle" opplysninger på tavlen.  En slektsbeskrivelse i tillegg til tavler kan skrives med et vanlig tekstbehandlingsprogram, gjerne som et "leksikon".  Her får en plass til mange opplysninger, alle barna i familien, billedmateriale etc.

 

 

SLEKTSTAVLENE I DENNE BESKRIVELSEN

 

Vi antar at de fleste finner ut av beskrivelsen på tavlene, men nevner her allikevel to forhold med eksempler fra slektshistorien:

 

Bruken av piler

 

eksempel piler

 

Fylte (sorte) piler indikerer mannspersoner og hvor de kommer fra.

 

Hvite piler indikerer kvinnepersoner og hvor de kommer fra.

 

Slektsforhold "mellom" tavler

 

Eksempel pa slektssammenheng

Regel: En teller antall piler mellom "hus/personer" og har da straks slektsforholdet