Slektsopplysninger

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Slektsopplysninger:

       gnr30nr2klokk

”Klokkereiendommen” i Altevik hadde en husmannsplass, se bildet. Hit kom Nils Johan Iversen, f. 1789, d. 7/2 1926 i Skrolsvik og kona Kirsten Hansdatter, f. 1803, d. 27/4 1873 fra Møkkeland og Ervika rundt 1826 da de hadde giftet seg. Sønnen Hans Marthinus ble gift på Møkkeland, siden forretningsmann i Trondheim. To av sønnene ble gift i Altevika.

       Barna til skomaker Nils J. Iversen og Kirsten fra Møkkeland:        

1.Iver Andreas Nilsen, f. 9/2 1830, d. 17/5 1884, gift 1856 med Nikolina Berg Kristiansen, f. 2/5 1831. Hun var datter til Kristian Gunneri Andersen, f. 1790, gift 1819 med Anna Kahrine Nilsdatter, f. 1769 fra Skjellesvik.

Det opplyses også at dragon Iver Andreas hadde sønnen Nils Johan Iversen, f. 1854, før han ble gift, se 29/27 Bjerkhaug.  Nils blir i 1895 gift på Senjehesten med Emma Amalie Sivertsdatter, f. ¾ 1871 fra Senjehesten. De hadde flere barn, ei datter Ingrid Iversen blir gift med Jørgen Benjaminsen på Sørsand, se under Nedre Sletten.  Barna til Iver Andreas og Nikoline: Kastberg Bernhard, f. 28,4 1856, d. 17/3 1862,  Kastberg Bernhard Iversen, f. 11/9 1863 (oppførte Sommarro), Anna Lovise, f. 13/1 1870, gift på Øvremoen, se bruk 29/2, Sørsand og Johanna Bernhoft, f. 13/3 1872, gift med Johannes Ludvik Sandvik fra Rødøy.

Siste barnet til Iver A. Nilsen er født i Altevika så sent som i 1872. Det ble liten plass til den unge Kastberg som søkte sørover til onkelen Hans Marthinus i Trondheim. Her ble han utdannet til katolsk prest. Da det ble kjent at han var blitt far til et barn i sin ungdom, ble han fratatt prestestillingen og satt til lærer ved Katedralskolen.

 

2.Simon Johan Nilsen, f. 23/8 1832, d. 22/10 1887, gift 1858 med Maren J. Berg Larsdatter, f. ca. 1835, d. 28/10 1879 (datter til klokker Lars Rasmus Jahnsen).  Det er Simon som får overta husmannsplassen og betaler avgift til klokker Kristian F. V. Olsen i 1880 i klokkergården. Grunnet utskiftningen i Altevika i 1880 måtte klokkergården rives denne vinteren, se bruk 30/1.