Sørsand 28/5 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Amtet hadde beslaglagt papirene, som nå var tilbakelevert og ”Patriot” forlot straks Sørsand. Papirene var uten anmerkning av noen art. Kildal hadde skaffet los, lensmann Mathias Ursin fra Sørvik.

Skipet la kursen gjennom Tjeldsundet og folk langs leia kunne da se dette store skipet på sin ferd mot Kjeøy ved Lødingen, der de ankret opp om kvelden.