Sørsand gnr 29

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

SØRSAND, G.NR. 29

 

Pos

Person

Bnr.

Gårdsnavn

Mobiltlf.

Fasttlf.

Kommentar

10

Birger Jørgensen

5

Varnes

91525137

77 09 01 10

Død des. 2012

11

Karstein Bredahl

5

Kleiva

90999803

77 09 07 41


12

Inger Bredahl

5

Kleiva

46963187

77 09 07 41


13

Markus Sakariassen

11

Kobbevollen


77 09 08 34

På Bjarkøy Sykehjem

14

Dagrun Sakariassen

11

Kobbevollen

90947537

77 09 08 34


15

Marit Myrvang

21

Sørsand

91829142

77 09 07 54


16

Berny Myrvang

21

Sørsand

48223538

77 09 07 48


17

Andre Myrvang

21

Sørsand

95705128

77 09 07 48


18

Eldar A. Jørgensen

23

Skogly

9510553319

Wenche B. Jørgensen

23

Skogly

9715474120

Ingebjørg Bredahl

27

Bjerkhaug

9112617521

Bjarne Olsen

31

Rydningen

97084131

77 09 0788


22

Anne-Lise Olsen

31

Rydningen

48214391

77 09 0788


23

Ottar Grønstrand

34

Nylandet

97582904

77 09 08 10

Utflyttet i 2012

24

Ragnhild Lødøen Dahl

34

Nylandet


77 09 08 10

Utflyttet i 2012

25

Karl Johan Steinheim

37

Steinbakken

4118049326

Lea Steinheim

37

Steinbakken
27

Kerylle Steinheim

37

Steinbakken
28

Helene Steinheim

37

Steinbakken
29

Kjell Dagfinn Pettersen

38

Nyhaug

94439609

77 09 07 29


30

Sigurd Aag

42

Bergly

91379950

77 09 07 16


31

Oslaug Aag

42

Bergly


77 09 07 16


32

Åge Pettersen

43

Steinbakken

90910968

77 09 08 05


33

Boa Pettersen

43

Steinbakken


77 09 08 05


34

Sigmund Jørgensen

53

Solstad

98840245

77 09 08 16


35

Anne-Grethe Rogde

53

Solstad

98405924

77 09 08 16


36

Per Frantzen

58

Steinbakken

99153929

77 09 08 25


37

Kristin Frantzen

58

Steinbakken

41687690

77 09 08 25


38

Michelle Chruickshank

58

Steinbakken


77 09 08 25


39

Edna Hammer

6377 09 07 33

Bor på Bo- og eldresenteret

40

John-Erik Kristiansen

65

Skoglund
41

Gøril Himberg

65

Skoglund

92217365