Sørsand under Daniel Bertin Tollefsen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Handelsmannen Joh. Fr. Hansen overlater nå stedet til svigersønnen Daniel Bertin Tollefsen, f. 2/10 1862 fra Salangen.  Han er lærer og ble gift med handelsmannens datter, Nikoline Elise Hansen i 1899.

Som vi ser ovenfor er bruk 2 til og med bruk 20 utskilt fra bruk 1 ennå mens Johan Fr. Hansen har bruk 1. Tollefsen var sønn av skolelærer Samuel Tollevsen, Søveien og hustru Anne K. Danielsdatter.  Disse får ingen barn, men har to fosterbarn, Tordis Repvik og Johannes Dahlberg.

 

29-32-68 (Small) 29-32-69 (Small)

                      Daniel B. Tollefsen og hustru Nikoline Elise Hansen

 

Daniel Bertin Tollefsen, f. 2/10 1862, d. 14/3 1946, lærer fra Salangen, gift  9/9 1899 med

Nikoline Elisa Hansen, f. 30/9 1869, d. 8/7 1946, to fosterbarn:

 

1. Tordis Repvik, f. 4/7 1903 i Dyrøy, gift med Daniel Harald Repvik, f. 10/1 ....  Harald var trommeslager i Divisjonsmusikken i Harstad, kom fra Efjorden i Nordland.

    De hadde en fostersønn, Kjell Repvik, f. 13/7 1926, d. 26/2 2009. Han kom også fra Dyrøya og var i slekt med Tordis.  Kjell var først gift med Bjørg Iversen fra Harstad. Etter at Bjørg døde, giftet Kjell seg i 1973 med Åshild (f. 24/ 6 1932 i Salangen). Tordis og Harald flyttet i sin tid til Harstad. Foreldre til Tordis som kom fra Skogshavn på Dyrøya: ungkar Egil Halvorsen og Sigrid Hansen, i slekt med Nikoline Elisa Hansen.

 

        29-21-12 (Small)        

 

                                                                            Tordis og Harald Repvik

 

29-32-70 (Large)

                                              Kjell Repvik og Tordis Repvik med Elsa Bredahl

 

2. Johannes Dahlberg, f. 16/1 1899, d. 15/11 1976 fra Salangen, bosatt i Oslo, siden på Sand. Johannes tok seg av Tollefsen og kona de siste årene. Dalberg hadde en liten butikk på loftet, flyttet siden til Salangen hvor han var kasserer i Salangen Sparebank. Vi husker han som en flink maler, det store sceneteppet på "Folkvang" er blant annet malt av han. Johannes var sønn av Ingebrigt   Dahlberg, f. 1853 i Salangen og hustru Johanna, f. 1855 i Salangen. I 1900 bodde familien på gården Tjeldberget i Salangen og hadde tilsammen 7 av sine barn på gården.

 

28-14-20 (Small)

                  Johannes Dahlberg

 

 

Gårdspapirer under D.B. Tollevsen:

Panteobligasjon fra D.B. Tollefsen til Hypotekbanken for kr 4000 med pant i bruk og hus, dat. 4/4, tl. 13/4 1908.

Bekjentgjørelse om, at handelsmann D.B. Tollefsen, Sand i Senjen, ifge. Skifterettens kjennelse av 7/4 1910 har akseptert auksjonsforretningen, dat. 11/4, tl. 9/5 1910.

Bekjentgjørelse at formuesfellesskapet er opphevet mellom D.B. Tollefsen og hustru Elisa Tollefsen, tl. 13/3 1911. Dette innebærer at D. B. Tollefsens disposisjoner blir å finne under bruk 22 (et eget bruk hvor husene        står), mens   hustruen Elisa fortsatt har bruk 1 (og hennes far Johan Fr. Hansen).  De oppretter ”særeie” !

Elisa og (faren Joh. Fr. Hansen) forvalter fortsatt bruk 1, mens D.B. Tollefsen har disposisjonsretten til hovedhuset med tomten, bruk 22, skyld 0,31 øre, se år 1912.

Selve husene med tomteeiendom utskilles til D.B.Tollefsen, skyld 0,31 mark, tl. 12/2 1912. Bruksnummeret blir 22, se videre her. Samtidig fradeles fra bruk 1 bruk 23-27, se disse. Det gjenstående hovedbruk får skyld 0,80 og blir fortsatt bruk 1 på Sørsand., tl. 12/2 1912.

Skjøte fra A. M. Helbergs bo ved advokat Hansen til Joh. Fr. Hansen på dette bruk samt en tilliggende skogteig for kr 560, rett til felles havnegang m. m., tl. 9/8 1914. Bruk 1 har nå en skyld på 0,38 øre.

Obligasjon fra Joh. Fr. Hansen til Salangen Spb. For kr 550,- med pant i bruk og hus, tl. 9/3 1914.

Pantebrev datert 1915 fra Harstad Spb for kr 300,- med pant i huset.

Kontrakt der D.B.Tollefsen leier Ovedia Pettersen et stykke brendtorvmyr for 99 år med leiesum en gang for alle kr 500,-, 15/10 1917.

Obligasjon i Bjarkøy spb for kr 600,-, tl.21/1 1918.

Pantebrev 1919 fra D.B.Tollefsen til Trondenes Spb for kr 25000,- .

Fullmakt fra Joh. Fr. Hansens enke, Jakobine Hansen og H.E. Heitmann, Johanna Boye og Ella Altevik til D. B. Tollefsen, Sand å utstede skjøte på denne eiendom til Elise Tollefsen, Sand. Dat. 20/6 og 1/9 1919, tl. 1/8 1929.

Attest fra lens. om at Joh. Fr. Hansen og hustru Jakobines eneste arvinger er:

Hans Heitmann i USA (Sommarro blir omtalt som ”Heitmanns hytte”),

Elise Tollefsen, Sand, datter av handelsmann Joh. Fr. Hansen.

Ella Altevik, Sand, datter av Else Marie Hansen, gift med Karl Altevik, se bruk 22 Kirkaker.

Johanna Boye, Bodø

Dat. 24/6, tl. 1/8 1929. Bevilgning fra Johanna Boye, enke etter Kristian Bull Boye, Bodø til å sitte i uskiftet bo, tl. 1/8 1929.

Skjøte fra Joh. Fr. Hansen og hustru til Ella Altevik på bruk 29/1 for kr 560, tl.1/8 1929.

Skjøte fra Elise Tollefsen til Olaf Henriksen, Kulsland på eiendommen (det resterende av bruk 1) for kr 1500, dat. 23/9, tl. 15/10 1929. Olaf utsteder så en panteobligasjon til Småbruk- og Boligbanken for kr. 5000,- med pant i eiendommen, tl. 15/10 1929. Se også bruk 13, Gjerdet.

Fredlysning av Sandsholmen som egg og dunvær med tillatelse fra Troms fylke, tl. 1/10 1934.

 

Grenseoppgangsforretning mot bruk 28, Einaråsen, 29/7 1941, grbf. 3/1 1942. Forlik datert 15/6 1943 ang.rensene mellom disse to brukene, oppheves, dbf. 27/10, tl. 9/11 1944. A10/m 867 og b6.,f.202.

Panteobligasjon fra D.B. Tollefsen til Johannes Dahlberg for kr 15.000, dat. 12/11 1945.

 

29-1-25 (Small)

 

Den gamle Sandsgården blir revet rundt 1950, Werner Jørgensen, Altevik og Oddmund Olsen, Kolsland er her i arbeid foran gården. Bygningen har vært mye lenger, bl. annet hadde den 3 skorsteiner.