Sørsand under Johan Fredrik Hansen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Slektstavle for familien til Johan F. Hansen og Daniel B. Tollevsen:

 

Utskrift av slektstavle

 

Som nevnt ovenfor overlot brødrene Kildal eiendommen til skifteforvalteren i Trondenes i 1878.  Like etterpå (1881) flytter den nye handelsmannen inn på Sørsand fra Dyrøya med sine 5 barn.  Han hadde nærmest sikret seg boet ved en obligasjon i 1882 på kr 24.000 og får tilslaget på auksjonen på kr 17.852,-. Johan er sønn av gårdbruker Ole Petter Hansen og hustru Elise Marie Heitmann, boende på Skogshamn, Dyrøya. Johan Fredrik er handelsmann og gårdeier i Skogshavn på Dyrøya i 1875 og har 7 barn på gården.

 

29-1-23

              Johan Fredrik Hansen, f.1831                                   Jakobine Heitmann, f. 1835

 

Barna til handelsmann Johan Fredrik Hansen, f. 2/71831, innflyttet handelsmann og gårdeier fra Skogshavn på Dyrøy, d. 27/8 1916 og hustru Jakobine Heitmann, f. 1835, fra Berg prestegjeld, d. 17/2 1921 på Sørsand:

 

1. Ole Petter Hansen, f. 10/10 1862,

2. Albert Johan, f. 10/9 1864, d. 20/5 1884,

3. Johanna Kathrine, f. 6/7 1866, gift 1893 med Kristian Bull Boye i Bodø,

4. Nikoline Elise, f. 30/9 1868, gift med den neste handelsmannen på stedet.

5. Hans Egede Hansen, f. 5/12 1870, utvandret til U.S.A.

6. Else Marie (Ella), f.  14/5 1872, død 31/3 1948, gift på Meløyvær med Andreas G. Sørensen Meløe, siden med Karl Altevik, se bruk 22.  Ella er egentlig døpt Elise Marie, men navnet som ble benyttet på henne var Else Marie eller Ella.

 

Av gårdspapirer fra Hansens tid på Sand tas følgende med her:

 

1.Obligasjon fra Joh. Fr. Hansen til A. M. Helberg for kr 24.000 med 1. pr. i gården, tl. 21/6 1882.
2.Auksjonsskjøte på gården Sand til Johan Hansen for Spd. 17.852,-, datert 5/7, tl. 30/7 1883.
3.Skadesløsbrev fra Anders Pedersen til B Blom med flere for kr 300 med pant i en stue på denne eiendommen, tl. 1/6 1887.
4.Eksekusjon hos Ole Torgersen, Altevik hvor Joh. Fr. Hansen for kr 712,39 har utlegg i stue- og fjøsbygning, tl. 26/10 1887.
5.Bekjentgjørelse at Joh. Fr. Hansen har ”overgivet sit bo til skifterettens behandling som konkursbo”, datert 30/4, tl. 12 juni 1888.
6.Erklæring hvor Joh. Fr. Hansen gir Markus Simonsen tillatelse til på Bergsmyren på dette bruk oppsette en vannkum mot årlig avgift 50 øre, tl. 16/11 1896, avlyst 10/2 1908.
7.Skylddelingsforretning der det fra bruk 1 utgår Øvremoen med skyld 30, se bruk 2.
8.Skyldeling av bruk 3 i 1901 til bruk 13 fra bruk 1 som får en gjenværende skyld på 4 mark 25 øre. Før denne skylddelingen var hovedbruket på 6 mark 95 øre.
9.Utpanting for brannkontingent 1902, kr 76.77 med pant i hus, tl. 12/10 1903 og jordskatt og tiende kr 31,10.
10.Skylddeling i 1903 av bruk Sletten, bruk 14.
11.Skylddeling av 6 nye bruk (15-20). Etter dette er hovedbrukets skyld 3 mark og 5 øre.
12.Skjøte fra Johan Hansen til D.B. Tollefsen på dette bruket med hus for kr 10.500 og krav til utstederen (verdi kr 750) med 1. prioritet i eiendommen, tl.13/4 1908.

 

29-1-500 (Medium)

     Dette bildet er tatt på 1960-tallet etter at de fleste bygningene er revet og nordre del av hovedgården er revet.

 

Joh. Fr. Hansen må allerede etter 7 år overlate stedet til skifteforvalteren.  Det drar ut med å få ordnet med auksjonsskjøtet.  Nergårdshamn er blitt det store handelsstedet hvor Gunerius N. Lund (2.generasjon Lund på stedet) driver sin virksomhet.  Her kan det nevnes at 1. generasjon Lund i Nergårdshamn (D.W. Lund) fra først av var handelsbetjent hos Eilert Hagerup Kildal da han hadde bevilgningen på stedet (kontrakt dem imellom datert 15. juli 1849).Hansen overdrar stedet til svigersønnen D. B. Tollevsen. Store deler av eiendommen er solgt og mange nye bruk er etablert under gården 29, Sørsand.