Stasjon 374, Sandsøy i Senja

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

METROLOGISK STASJON PÅ SANDSØY I SENJA (nr. 374).

 

Innsamling av metrologiska data på Sandsøy startet i januar 1926 og pågikk til juni 1977. Den første som stod for denne innsamlingen var observatør I, Alf Otelius Skogsletten, f. 1/6 1900, d. 16/11 1981. Han og stedfortrederen, kona Indianne Blix, f. 3/3 1891, d. 17/5 1966 foretok dette arbeidet fra stasjonen i Varnes (Sandsøy I) til i 1963.

Fra sept. 1963 til 1966 overtok Karstein Slagsted, Nordsand, f. 14/12 1919 (Sandsøy II).

Fra 1966  til stasjonen ble nedlagt ble den betjent av Aslaug Synnøve H. Dahl, f. 7/4 1918, d. 20/8 1986 (Sandsøy III).

 

              Alf (Small)

Alf Skogsletten som ung mann.  I 1966 mottok Alf kongens fortjenestemedalje på Slottet av kong Olav.

 

DSCN1375 (Small)

 

Siste observasjonssted i Altevik, Sandsøy III:

Instrumenthuset er av typen MI33 (med tette plater). I 2006 var stasjonen så falleferdig at den enten måtte rives eller restaureres. Masta med vindretningsmåler var tatt av stormen "Frode". Stasjonen sto på eiendommen til Sverre Andreassen, bruk 15 i Alevika. Den 10/7 2006 ble stasjonen revet av Sverre og Per J. Molin. Sistnevnte valgte sammen med Einar Lockert å ta vare på  utstyret og restaurere stasjonen slik at alle kan se hvordan "metten" ble avlest og ringt inn til Det norske Meteorologiske institutt.