Statistisk materiale

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Eksempel på statistisk materiale fra Statistisk Sentralbyrå:

 

Troms fylke i 1977 viser 23 stasjoner fra Gausvik i sør til Kvænangen i nord.

Tallene for stasjon 374:

 

Normalår:

Middeltemperatur i året        2,9 grader C.

januar                -   5,7 gr. C,

mai                +  6,0 gr. C,

juli                   +14,2 gr. C,

september        + 7,5 gr. C.

 

 

Det dårlige året 1975:

januar                - 1,5 gr. C,

mai                + 5,5 gr. C,

juli                + 9,8 gr. C.

 

Nedbøren dette året:

januar                109 mm,

mai                 86 mm,

juli                 91 mm.

 

Ingen andre stasjoner hadde høyere middeltemperatur enn Sandsøy i juli måned, men

Tennevoll (20 moh),

Bardufoss (76 moh),

Øverbygd (78 moh)

hadde også 14,2 gr. C i juli måned.

 

Tennevoll og Sandsøy har nesten likt tallmateriale.