Stedsnavnet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

K001 (Small)

                                     KOLSLAND  2007

 

K002 (Small)

                                      KOLSLAND 1945

 

KOLSLAND.  GR.NR. 31

 

Gammelt matrikkelnummer er 48 (skyld 1 ½ våg), ny skyld 5 mark 95 øre.

Kolsland/ skal etter Olav Rygh i 1899 og ”Norske gårdsnavn” komme av mannsnavnet Kolr.

Navnet uttales i dag Kålsland.

Eldre skriftformer:

1567..........: Kollensland

1610-1614: Kollesland

1661-1723: Kollisland/Kullesland/Kullisland.

 

I dag skrives gårdsnavnet Kolsland i offentlige dokumenter.