Stedsnavnet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Altevik1g (Small)

                                  Gården Altevik i 2007 og 1880

Altevik2g (Small)

 

ALTEVIK.  GR.NR. 30

 

Gammelt matrikkelnummer er 47 (skyld 2 våger), ny skyld 6 mark 52 øre.

Opprinnelsen til navnet er sikkert det gamle norske ”Alpth” eller svane. ”Svanviken” blir nevnt flere gang i eldre skrifter.

Navnet uttales i dag Ailtevika.

 

Eldre skriftformer:  Alpawiik, Altheuig.

1258                Alpawiik.  Skylder ”smørskatt” til kirka på Sand.

1400                Alpawiik.  Prestegård med utsæd 2 ½ td. korn.

1567                Altheuog.

1661                Alteuighen.

1723                Altvigen.