Stedsnavnet

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

      Oversiktssand (Medium)

 

SØRSAND Gr.nr. 29

Gammelt matrikkelnummer er 46 (skyld 3 våger), ny skyld 7 mark 25 øre.

Navnet uttales i dag Sørsain eller bare Sain.

Eldre skriftformer:

 

1258                Sandz

1610                Sanndt

1723                Søer Sand

1664                Yttersand / Mellomsand

Navnet kommer sikkert fra den store hvite sandstranden som var et landemerke for sjøfarende i gamle dager. Stedet og øya har fått navnet sitt herfra.  Mindre fartøyer kunne ta til land i relativt dårlig vær uten å ta skade. Til tider var Sand et tingsted for hele Ytre Senja.

 

I eldre tider var nok Nordsand og Sørsand en felles gård med navnet Sandz.

 

I 1258 blir kirka på Sandz nevnt første gang. Allerede før denne tiden måtte stedet hatt en betydelig posisjon i distriktet. Dette året oppgis 12 gårder eller gårdeparter som kirka her skulle ha inntekter av, oppgitt i daværende verdimål som var ”spann smør”.  Dette er gårdeparter fra Kvæfjord i sør til Gibostad i nord.