Stien på Kråkenesset

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Høsten 2012 har igjen Sandsøy Velforening og "dugnadsgjengen" utført et stort arbeid til glede

for turgående og alle som ønsker å ta seg en tur til øya. Det er laget en gangsti i tre fra sørste Kråkenesvika

til norste Kråkenesvika over et "uryddig" parti. Bildet nedenfor viser terrenget her; bildet er tatt 3/6 2007 av

P. Molin fra "Vetten". Lengst til høyre er vist en rød prikk der gapahuken nå er plassert, i norste Kråkenesvika.

gk0.jpg

 

Bildene nedenfor er tatt av Thor Evensen den 23/9 2012:

gk1.jpg

 

gk2.jpg

Utførelsen er utført av kyndige folk, her kan også rullestolbrukere komme over.....

gk3.jpg

 

gk4.jpg

 

gk5.jpg

Midt på bildet ser vi gapahuken under Kråkenesset....

gk6.jpg

Returen til sørste Kråkenesvika og videre langs "Stranda" til Nordsand går greit i lett terreng...