Takst på skip og last

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Skipet verdsatt til                          30.000 Rdl

Ladning, samlet verdi                260.000 Rdl

Til sammen takst:                        290.000 Rdl

 

OMKOSTNINGER

                 Saksførsel                 40 Rdl

                 Takst skip                 60 Rdl

                 Takst last               530 Rdl

                 Avskrifter                    2 Skilling

                 Tre kaperobligasjoner til 4 % rente, hver på 34.550 Rdl

(En ”plakat” inneholdt dog den bestemmelse at av priser skulle det ytes 1/3 til halvparten av prisen til sjøkrigens kvestede og etterlatte).  

Utbyttet til de to eierne må ha vært samlet         ca. 224.413 Rdl

Kildal kjøpte selv båten, men  prøvde siden å få solgt den for 40.000 Rdl, men beløpet syntes visst nok for høyt. Han omdøpte ”Patriot” til ”Forsøget” som ble et av de største handelsfartøyene her nord.