Bilder fra 1988

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

SD-1980-00

Jorunn Berg, Marit Bredahl og Ingebjørg Bredahl i Hallevika

 

SD-1988-01

Målfrid Berg med mikrofonen på skolen

SD-1988-04

Laila Bredahl og Ole Magnar Jørgensen

SD-1988-05

Sandsøy og Bjarkøy sangkor, dirigent Martin Gideonsen

 

og Inger Bredahl, Aud Karlsen og Øystein Rørvik

SD-1988-03