Tema

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Vi mangler opplysninger fra det første arrangementet.

Fra avisartikkel fra 1992 av Ragnhild Osen kan vi ”sakse”:

”Formannen i hovedkomiteen ba John-Erik Kristiansen komme frem for å ta imot et fat som påskjønnelse for det store arbeidet han hadde gjort for å få i stand Sandsøydagene.”  Siden programmet  i 1988 er kjent og her ikke nevnes noe om ”oppstarten”, må det være slik at Sandsøydagene 1986 var det aller første arrangementet.  Her forventer vi også hjelp fra leserne av Sandsøya.no.