Tema

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Årets tema "Orgle i Ainnfjorden" er bygget opp rundt sanger og dikt av Arvid Hansen. Etter at Sandsøy Sangkor i fjor høst var i Dyrøy kommune og sønnen Arne Ivar Hansen fortalte om farens liv og virke, påtok dirigent av koret Ola Johannes Aadland seg oppgaven med å tonesette et hittil ukjent dikt av Arvid Hansen. Dirigent og sangkor urfremførte "Skor og skjorter" med Arne Ivar på første benk i "Kulturhuset på Sandsøya", Sandsøy skole.

 

Fremførelsen ble supplert med bilder vist på stor skjerm av Thor Evensen som passet til temaet.

 

Det ble en fin kveld for de fremmøtte, en fullsatt sal, med mange av Arvid Hansens viser på programmet. Vi viser kun urfremførelsen i denne omgang: