Ting i Salten fogderi og Lødingen Tinglag 4/6 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Rasmus Christensen, Sandtorholmen fremla til tingleseing på Lødingen prestegård, ett av kongens utstedte Kaperbrev til Christian Kildal, Sørsand, lydende på at hans fartøy ”Tordenskiold”, kunne kapre ”Patriot” og at han, Rasmus Christensen med sitt mannskap var satt til å utføre kapringen.