Tingprotokollen datert 6/6 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Her refereres angående reisen fra Sørsand den 28/5 1811. Med los om bord nådde de ”Kidøen” og den 30/5 om ettermiddagen la de ut Vestfjorden etter å ha kvittert sin los.

Her refereres til protest fra kapteinen for skade og tap og forlangte av Notarius en skriftlig kopi av protesten.

Noe tydet på at det var noe muggent ved tildragelsen:

1.Papirenes lange opphold hos Amtet (returnert uten anmerkninger)
2.Kaperbrevet er utstedt i København 20/5 1811, men tinglest allerede 4/6 i Salten Fogderi (men kanskje var endelig dato påført av amtet).
3.Kapringen skjedde allerede den 31/5 1811
4.Patriot først innbragt til Lødingen den 9/6 1811

På 1980-tallet serverte Sverre Kulseng på Røkenes gård ”Onkel Rasmus sjørøversuppe”. Jeg har selv smakt den, den var kjempegod. Familien omtaler Rasmus som ”sjørøver”, men i en roman er det Chr. Alexanderson som er ”røver-Alexanderson”.