GÅRDS- og SLEKTSHISTORIE

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Etter kommunesammenslåingen 1/1 2013 er de gamle gårdsnummerne

øket med 110 (nytt gårdsnummer i parantes), mens bruksnummerene er uendret.