Trondheim 3/7 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fartøyet ble ført til Trondhjem med mannskap og 6 mann fra kaperfartøyet, ankom her 3/7 1811.

Kildal hadde leid lensmann Ursin til å føre fartøyet til Trondheim for 150 Rdl og 50 Rdl ekstra hvis prisen ble godkjent ( ”hvilket jeg har grund til å håpe”).