Undersøkelsesforhør på Sand 22. april 1811

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Ekstraretten skulle undersøke forholdene rundt fregattskipet ”Patriot”, hvorfra det kom, hvor det skulle, hvem mannskapet var og hva lasten inneholdt.

Forhøret ble administrert av sorenskriver Johannes Henrik Ås med lagrettemennene Markus Jørgensen, Nordsand og Ole Hay Kolsland som bisittere.

Fremlagte skipspapirer:

1.Russisk beskrivelse som kapteinen forklarte at de skulle til Tennerifa, ei nøytral havn i Spania.
2.Skipets bygningsbrev, russisk med tysk oversettelse, bygget i Archangel, tilhørte handelshuset Brandt & Rohde m. f. fra Archangel.
3.Målebrev for skipet, målt og brændt i Christiansand i Norge, 154 ½ Commers Læst.
4.Mannskapsliste på tysk og russisk.
5.Toldklarering fra Archangel, lastbeskrivelse og bestemmelsessted Tennerifa.
6.Chertoparti på tysk, hvor skipet skal og hva som fraktes (et dokument som inneholder transportavtalen mellom befrakter og eier av skip).
7.Konnessement over ladningen (konnossementet er et bevis for at transportøren har mottatt gods til befordring og at godset er innlastet i et navngitt skip).
8.Skipsjournal, oppstartet 21/8 1809, ført til dags dato.
9.Kontrakt med skipets reder.
10.Kapteinens borgerbrev av Hamburg.
11.Manifest, skipslasten med oppgitte vekter.
12.Toldattest.
13.Et russisk sjøpass, med keiserlig, russisk stempel.

Kapteinen opplyste at hensikten nå var å seile innenskjærs til Trondhjem for å losse lasten som havarist og her få en ny stormast. Han hadde nå los om bord for reisen og var seilingsklar.

Kapteinen fremla også en liste over solgte varer på Sand som han kunne betale toll for her, eller i Trondhjem. Skipet ble kontrollert og kapteinen ble beordret om ikke å forlate Sørsand før Amtets tillatelse forelå. Dette lovet kapteinen og Chr. Kildal påtok seg oppsynet med dette. Men kapteinen nedla skriftlig protest mot seilingsnektingen og forbeholdt både redere og assurandører retten til erstatning.