Utskiftninger

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

UTSKIFTNINGER

 

Den 4/6 1822 startet en utskiftningsforretning på matr. 45, Nordsand etter anmodning fra fogden S. T. Nilsen. Staten eide en part på 1 pund 18 mark som nå var ledig. Oppsitterne, lensmann Simon Kildal og Erik Markusen møtte.

 

Utskiftning av skjellet mot Sørsand, 4/6 og 25/10 1822, tl. 20/7 1824.

 

Utskiftning av skjellet mot Sørsand, 3/9 1823, tl. 23/7 1824.

 

Fredlysning av 17/8 1837, b.3, f.452,5 (egg og dunvær, spesielt Sandsholmen).

 

Skjellet mot Sørsand ble påvist av Fredrik Kildal og Christopher Simonsen, Altevik.

Denne utskiftningen er det første i sognet etter den nye utskiftningsloven.

 

Utskiftning  av 6/6 1853, tl. 16/9 1853.

 

Fredlysning av 13/5 1873, b.10, f.92.

 

Utskiftning over Nordsands innmark, sluttet 12/5 1885. Denne betales av Markus B. Simonsen til Bernhoft Eriksen kr 115,00, samt ”oppdyrker 40 ar jord til den samme”, tl.10/8 1891.

Utskiftning av gården Nordsand 31/5 1886, b16,f.267.