Utskiftninger

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

UTSKIFTNINGER

 

Den 13. juli 1863 begynte utskiftningen av innmarken på Slagstad. Chr. Kildal eide 5/6 av Slagstad og møtte ved sin dreng Kristen Iversen. Presten Møller møtte ved klokker Jansen. ”Enkesetet” hadde ennå 1/6 av jorden på Slagstad. Sluttet mai 1866, tl. 11/2 1867.

Utskiftning av Slagstads torvemyr, 3-4/7 1883, tl. 15/4 1884.

 

Utskiftningsforr. 10/5 1884 til 7 mai 1885, tl. 31/5 1886.

 

Utskiftning over dyrkningsmark, begynt 4/10 1934, sl. 1/6 1935.