Veinavn

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Veinavn

 

Slakstadveien starter i veidele like ovenfor dagens fergeleie og går helt frem til sjøhusene på Slakstad. Per J. Molin har vært i kontakt med Statens kartverk og deres navnekonsulent angående skrivemåten. Slakstad skal benyttes, navnet Slagstad blir betraktet som en gammel dansk skrivemåte som skal bort.

Fortveien går ut fra Slakstadveien og opp til tidligere Sandsøy Fort, nå opplevelsessenter.

Leiteveien går ut fra Slakstadveien og ender inn i Slakstadveien nærmere sjøen.

Kolslandveien starter på ”Holtan” og går rundt Kolsland for igjen å komme frem til Slakstadveien.  Navnet skal skrives som vist. I følge det omfattende verket "Norske gårdsnavn" fra 1800 skriver navnet seg fra mannsnavnet Kolr (i dag Kolbjørn).

Altevika omfatter boenhetene fra veiddele ovenfor fergeleiet og sørover mot Kolslandsholmen.

Nordsandveien går ut fra veidele ovenfor fergeleiet til utmarksgjerdet på Nordsand.

Vika omfatter boenhetene i det kommunale boligfeltet i Altevika, utgått fra bruket Bratteberget.

Varnesveien går ut fra Nordsandveien og ned i Varnes.

Hammarveien utgår fra Nordsandveien ved Midtun og dekker avkjørsler frem til Sandsøy brygge.

Kobbevollen utgår fra Nordsandveien ovenfor Sand og til utmarksport på veien til  idrettsplassen. Kobbevollen er egentlig navnet på det første bruket på denne veien, men til daglig benyttes denne betegnelsen for denne veien.