Veiadresser på Sandsøy

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

FORSLAG PÅ VEINAVN OG BOSTEDSNUMMER

 

Møtet nedenfor er nå avholdt.

Det tok sandsøyværingene bare 2 timer å enes om et forslag til vei-navn og vei-nummer på

Sandsøya. Vi var på det meste 29 personer på møtet som besluttet å sende

det viste, reviderte forslaget til kommunen for videre behandling.

 

 

Inger Bredahl og Per Johan Molin er med i en kommunal komitè som skal utarbeide

forslag til veinavn i Bjarkøy kommune. Forslagene blir presentert på et allmannamøte

på øya,

                   "HELSEHUSET"  ONSDAG DEN 24. AUGUST 2011, Kl. 19.00.

 

Vi legger her ut forslaget i sin helhet slik at både de som har anledning til å møte og andre

kan se forslaget. Forslag til endringer tas helst på møtet.