Bruk 1 Kolsland

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 1,  Kolsland

Peder Hansen og hans familie:

Utskrift av tavle

 

Den 16/9 1853 bygsler Hans Johannes Paulsen hovedbruket, bygselseddel fra Arne Markussen (b.5, f.316).

Hans var f. 31/1 1821 på Nordleirvåg og døde på Kolsland 15/4 1909.

Faren, Paul Jansen omkom allerede den 13/10 1830 da en kval knuste båten ute på Torskallen på Svensgrunnen. Mora, Julianne Hansdatter døde på Kolsland hos sønnen 22/12 1864, 83 år gammel.

 

Det må ha vært en driftig ”Hans Pålsa” som bykslet bruket 32 år gammel. Han var i 1851 blitt gift med Øllegård Marie Pedersdatter fra Skjellesvik. Av deres tre barn er det bare sønnen, Peder Johan Hansen, f. 21/2 1859  som vokser opp.  Han overtar derfor hovedbruket 12/6 1871 for 200 rd. (b.9, f.446) ved skjøte fra Arne Markussen, se under Eiere og Brukere etter 1850.

                                     

 

                    b1-1 (Small)                                                  

Bildet viser Peder Johan Hansen i yngre år. Peder var f. 21/2 1858, d. 28/10 1937 og overtar bruket i 1871, bare 12 år gammel. En kjøpekontrakt datert 30/7 1888, tinglyst 22/5 1891 med utstedt skjøte (b.16, f.176) har følgende ordlyd:

Peder Hansen Kjøtø skjøter til Hans Johan Paulsen (bygsel på eiendommen) gårdparten for kr. 700,00.

Peder ble i 1890 gift med  Antonie Aartense Struve, f. 5/6 1866 fra Loppa sogn, d. på Kolsland 10/3 1942. Ekteskapet var barnløst og det er den yngste søstera til Antonie, Oliva Struve, som overtok eiendommen.

 

Slektstavle for familien til Harald og Oliva Hansen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Oliva Mathilde Struve, f. 8/4 1885, konfirmert i Bjarkøy 24/6 1900, gift med Harald Hansen, f. 4/2 1887, d.1943 på Sandsøy som overtar bruket og driver dette videre. Harald hadde båten "Brødrene" (han og broren Jens, se båtregisteret). Oliva var datter til Jens Bernhard Struve, f. 27/8 1840, d. 1916 og Lava (Olava) Pedersdatter, f. 23/10 1846 fra Nesset i Frakkfjorden. Jens bodde på Sandland og var sønn av lensmann Christian Petter Struve og Andrea Struve. Oliva oppgis født i Bogen i Loppa. Lava var datter til los Peder Pedersen, Nesset i Frakkfjorden og hustru Oline Petricha Dahl fra Tromsø.

 

Foreldre til Harald: Hans Bendikt Johansen, f. 18/71852 og Jensine Jakobine Jensdatter, f. 23/2 1855, bosatt Ausnes i Loppa ved fødselen. Foreldrene til Hans var ungkar Johannes Eriksen, Loppa og pike Birgitte Elisabeth Mensdatter, Bogen. Jensine Jakobine Jensdatter var tjenestepike hos Petter Steffensen Berg, Andsnæs østre i 1875. Jeg finner henne født som: Jakobine Jensine, f. 23/2 1855 i Loppa, foreldre Jens Olsen Skaanland og hustru Indiane Dorthea Thoresdatter.

 

Familien til Harald og Oliva hadde tre barn da Oliva døde i 1963:

1.Jensine Olava, f. 25/10 1918,  gift med Charles Arneberg Pettersen,  f. 2/4 1918 fra Balsfjord, bosatt på Sandland.
2.Harry Olivius, f. 22/7 1921, d. 3/3 1994, arbeidet i Tromsø, gravlagt på Elvestrand kirkegård i Tromsø, gift med Liv Getz, f. 1944 fra Nannestad,
3.Bertrand, f. 13/1 1925, gift med Petra Pettersen, f. 16/2 1930 fra bruk 4 på Slagstad, fam. Bosatt i Harstad.  I 2008 eies bruket av Bertrand Hansen,  bosatt i Harstad. Bertrand og Petra har barna Bengt Mikal Hansen, f. 3/11 1959 og Eva Helèn, f. 12/10 191966, begge gift og bosatt i Harstad.

 

 

b1-2 (Small)

                                Bruk 1 i 1945 og 2007

 

b1-3 (Small)

 

 

b1-4 (Small)

 

                    Familien Oliva og Harald Hansen i 1936

 

 

b1-6 (Small)         b1-7 (Small)

 

 

Gammelstua holder ennå stand i 2008, men vinteren 2011 raste nordveggen ut, se Eiere før 1850 og året 1809. Sommeren 2011 ble stua revet og nedgravet. Denne ble flyttet opp fra en tomt nede ved sjøen rundt 1850.  Om huset ble oppført av Knut Rist Kristensen (eller sønnen Tobias Knutsen), er ikke helt fastlagt, men sikkert av denne familie. Trolig er dette den ”utskilte stua” som blir nevnt under bruk 4. Her bodde i alle fall  ”Kristianna Tobiste” i sine siste dager, f. 14/11 1841, d. 26/10 1931.

 

Den gamle fjøsen ble nok oppført av Peder Hansen, søndre del av fjøsen ble revet rundt 1980. Dimensjonen til tømmeret som er benyttet i fjøsboligen, er imponerende.  Våningshuset ble oppført i 1904.

 

Gr.nr.31

Br.nr.1

Bruker 1945: Oliva Hansen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

5

 

 

 

 

 

45

20

 

120

96

117

 

 

b1-10 (Small)